Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med VibroSense Dynamics riktade emission om 7 MSEK

Nyheter från Corpura.

VibroSense Dynamics genomförde nyligen en riktad emission om cirka 7 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 7 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet möjliggör VibroSense Dynamics fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och internationellt.

VD Hans Wallin kommenterar
– Det extra tillskott av kapital vi erhåller genom den riktade nyemission ger oss önskad stabilitet för att med oförändrad kraft fortsätta våra satsningar på expansion. Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför Sverige.

Kort Om VibroSense Dynamics
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer i huden. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen med påkopplade teckningsoptioner.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »