Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Advertys riktade emission av units om 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

Nyheter från Corpura.

Adverty AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 20 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 10 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet kommer att stärka Advertys finansiella position och möjliggöra bolagets accelererade marknadspenetrering inom in-game annonsering, med fokus på de nya innovativa och egenutvecklade annonsformaten In-Menu™ och In-Play™.

”Vi har sett under andra halvan av året att intresset för gaming i mediebranschen börjar ta helt nya nivåer. Det är mycket glädjande att både befintliga samt nya långsiktiga ägare tecknat sig i nyemissionen och nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår spännande utveckling”, kommenterar Niklas Bakos, VD för Adverty.

Om Adverty
Adverty är ett teknikbolag som sammanför varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera på spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade och sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »