Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Advertys riktade emission av units om 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

Nyheter från Corpura.

Adverty AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 20 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 10 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet kommer att stärka Advertys finansiella position och möjliggöra bolagets accelererade marknadspenetrering inom in-game annonsering, med fokus på de nya innovativa och egenutvecklade annonsformaten In-Menu™ och In-Play™.

”Vi har sett under andra halvan av året att intresset för gaming i mediebranschen börjar ta helt nya nivåer. Det är mycket glädjande att både befintliga samt nya långsiktiga ägare tecknat sig i nyemissionen och nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår spännande utveckling”, kommenterar Niklas Bakos, VD för Adverty.

Om Adverty
Adverty är ett teknikbolag som sammanför varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera på spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade och sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »