Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units som tecknades till 116%

Nyheter från Corpura.

Den 23 oktober 2020 avslutades teckningstiden i Aptahem AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent och är därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats av ett antal externa investerare behöver därmed inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 32,3 MSEK före emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,8–24 MSEK före emissionskostnader, respektive cirka 9,6–13,2 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare för förtroendet. Hela teamet på Aptahem ser nu fram emot att kunna genomföra de aktiviteter som ligger närmast i planen. Vi är alla väldigt glada och stolta över utfallet och det stora intresset för Aptahem och vår läkemedelskandidat Apta-1.”

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen av units.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »