Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

FSport AB genomförde nyligen en noteringsemission om 20,25 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 22 september 2021 och noteringsemissionen tecknades till cirka 34 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 168 %. FSport tillförs därmed 20,25 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan FSport tillföras ytterligare 17,55 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska bland annat användas för fortsatt tillväxt, utökad produktutveckling och förbättrad varumärkeskänndedom. Första handelsdag på Nasdaq First North är planerad till den 30 september 2021.

FSports VD Staffan Lindgren kommenterar
”Vi är mycket tacksamma för intresset och förtroendet från både nya och befintliga aktieägare. Vår notering på Nasdaq First North Growth Market är en viktig milstolpe och, där vi nu står nu starkt rustade för framtiden för att skapa tillväxt. FSport
ligger rätt i tiden och kommer vara en utmanare att räkna med i vår bransch. Intresset för börsnoteringen visar på engagemang och tilltro till vårt koncept, inom spel och underhållning. Jag önskar befintliga som nya aktieägare varmt välkomna till vår spännande resa framåt.”

Kort om FSport
FSport är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar underhållande mobila sportspel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare, vars prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se och Trav.se är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska spelbranschen.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +4672-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20
info@corpura.se
www.corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »