Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Nyheter från Corpura.

Hemcheck Sweden AB (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en riktad emission om cirka 15 MSEK till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process. Den riktade emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och skapa förutsättningar för Bolaget att:

  • Fortsätta fokusera på att säkra fler referenskunder, studier och slutkundsaffärer, samt samarbeten med externa parter såsom distributörer och andra potentiella partners,
  • Slutföra utveckling/CE-märkning och lansering av Bolagets nya produkt för blodgasmarknaden inkl. relaterad patentprocess,
  • Investera i en mer effektiv produktionsprocess avseende engångstesterna

”Med detta kapital blir vi starkare och kan öka våra satsningar på framförallt kommersialiseringen av våra produkter, men även arbeta vidare med andra områden såsom att ta den nya produkten för blodgasmarknaden till CE märkning. Vi hoppas och tror på ett spännande 2021” kommenterar Joen Averstad, VD för Hemcheck.

Om Hemcheck
Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen
För mer information – www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas, telefon 072-252 34 51
alexander.kangas@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »