Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare när Phase Holographic Imaging (”Phase”, ”Bolaget” eller ”PHI”) erhöll ett lånelöfte om 20 MSEK vilket bedöms säkerställa Bolagets rörelsekapital fram till 2023.

Phase har ingått ett andra låneavtal mellan PHI och danska Formue Nord A/S vilket ger PHI möjlighet att påkalla lån om ytterligare 20 MSEK. Sammantaget ger de två låneavtalen med Formue PHI möjlighet att påkalla lån om totalt 35 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om inget annat överenskommes är avtalets löptid 24 månader.

Om Phase Holographic Imaging
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med lånelöftet
För mer information – www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog, telefon 076- 853 28 22
linus.lindskog@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission växer – förstärker teamet med Sebastian Balsom

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »