Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

SaveLend Group AB genomförde nyligen en noteringsemission om cirka 47,4 MSEK. Erbjudandet om cirka 47,4 MSEK tecknades till cirka 323 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 682%. I samband med erbjudandet har SaveLend Group, enligt beslut från årsstämman den 26 april 2021, även genomfört en riktad emission till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen om cirka 2,85 MSEK på samma villkor som i erbjudandet. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 50,25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Av emissionslikviden om cirka 50,25 MSEK avser cirka 8,15 MSEK kvittning av konvertibel.

SaveLend Groups VD Ludwig Pettersson kommenterar
”Välkommen som aktieägare och investerare på SaveLends plattform! Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende SaveLend fått från nya aktieägare och investerare. Tack!”

Kort om SaveLend Group
SaveLend Group är ett fintech-bolag med cirka 46 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Finland och Polen. Verksamheten utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog
Telefon: +4676-853 28 22
E-mail: linus.lindskog@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20

info@corpura.se
www.corpura.se