Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

SaveLend Group AB genomförde nyligen en noteringsemission om cirka 47,4 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 22 september 2021 och noteringsemissionen tecknades till cirka 323 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 682 %. SaveLend Group har även genomfört en riktad emission till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen om cirka 2,85 MSEK på samma villkor som i noteringsemissionen. SaveLend Group tillförs därmed cirka 50,25 MSEK före emissionskostnader. Första handelsdag på Nasdaq First North är planerad till den 9 juni 2021.

SaveLend Groups VD Ludwig Pettersson kommenterar
”Välkommen som aktieägare och investerare på SaveLends plattform! Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende SaveLend fått från nya aktieägare och investerare. Tack!”

Kort om SaveLend Group
SaveLend Group är ett fintech-bolag med cirka 46 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Finland och Polen. Verksamheten utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog
Telefon: +4676-853 28 22
E-mail: linus.lindskog@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Stockholm: Artillerigatan 42, SE-114 45
Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, SE-211 20

info@corpura.se
www.corpura.se

 

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission växer – förstärker teamet med Sebastian Balsom

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »