Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med Nitro Games riktade emission om cirka 15 MSEK för fortsatt utveckling av bolagets spel Heroes of Warland

Nyheter från Corpura.

Styrelsen i Nitro Games Oyj (publ) beslutade den 29 oktober 2019 att genomföra en riktad emission om cirka 15 MSEK, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande, för att fortsätta utvecklingen av bolagets spel Heroes of Warland. Deltagarna i den riktad emissionen är ett begränsat antal nya investerare från bland annat spelindustrin och befintliga aktieägarna däribland Jasperus S.A., Savox Investments S.A., Swedbank Robur Ny Teknik och Ludvig Strigeus.

Bolaget har publicerat kallelse till extra bolagsstämma som hålls den 20 november 2019.

Kort om Nitro Games
Nitro Games är en mobilspelsutvecklare och utgivare av ”free-to-play” spel för ”mid-core” segmentet av spelare. Företaget fokuserar på att producera konkurrenskraftiga multiplayer-spel med högt produktionsvärde och hög inkomstpotential för smartphones och surfplattor. Med Nitro Games kraftfulla NG-plattform och NG MVPprocess kan företaget genomföra marknadsvalidering under utvecklingen för att säkerställa hög produktkvalitet. Nitro Games har utvecklat spel som Heroes of Warland, Medals of War, Raids of Glory, East India Company, Commander: Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med ticker NITRO.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Nitro Games riktade emission.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »