Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Esports Pulze ABs private placement om cirka 17,5 MSEK

Nyheter från Corpura.

Esports Pulze AB (”Epulze”) genomförde nyligen en private placement som tecknades till 17,5 MSEK. Epulze tillförs därmed 17,5 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör Epulzes arbete att bygga en global organisation med fortsatt stark tillväxt. Bolaget har som avsikt att genomföra en noteringsemission under 2020.

Kort om Epulze
Epulze är ett tillväxtbolag som verkar inom det snabbväxande e-sportssegmentet och grundades 2014. Visionen är att förbättra spelupplevelsen genom att öka spänningen och tävlingskänslan för den enskilda spelarens favoritspel. Detta är möjligt genom att spelare på alla nivåer kan ansluta sig till automatiserade turneringar och utmaningar för att tävla om prispengar och andra priser. Epulze har haft en stark utveckling med en plattform som har en global genomslagskraft. Idag har bolaget ett trettiotal anställda och har lokal närvaro på strategiska storstäder i Europa, Sydamerika och Asien.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med private placement och den planerade noteringsemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »