Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Freetrailer Group A/S som blir först ut i Spotlight Stock Markets Danmarkssatsning

Nyheter från Corpura

Kort om Freetrailer
Freetrailer är ett delningsekonomiskt teknikföretag som bygger på affärsidén att varuhus,
byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis.
Bolaget erbjuder en digital lösning som gör det möjligt för samarbetspartners att låna ut en
släpvagn utan kostnad, vilket bidrar till en bra kundupplevelse som skapar lojalitet och ökar
försäljningen. Släpvagnarna är täckta med företagets logotyper och reklammeddelanden.
Affärsidén innebär även att det är möjligt att låna en släpvagn utan krav på motprestation
trots att man inte är kund till någon av Freetrailers samarbetspartners. Därav namnet Freetrailer.
Alla kan låna en släpvagn för vilket ändamål som helst.

VD Allan Sønderskov Darré om kommande noteringsemission:
”Keep Sharing! Så enkelt formulerar vi Freetrailers vision, som både är ett löfte till omvärlden
och en inbjudan att delta. Med denna inbjudan har vi inte bara skapat en ”delningsrörelse” i
Skandinavien sedan 2004 – vi har också skapat en robust och skalbar teknikverksamhet i
kontinuerlig tillväxt, där det finns flera vinnare och vi är nu beredda att ta verksamheten
till nästa nivå.

Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med
en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd.

Med över 2 miljoner användare hittills är vi redan kända och används av många. Nu ska vi noteras
på Spotlight Stock Market och vi vill också gärna bli en ”folkaktie” på vår nordiska hemmamarknad.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 14 maj – 29 maj 2018

Teckningskurs för aktie: 4,50 DKK

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 200 aktier

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 111 111 aktier. Vid fulltecknad
emission tillförs Freetrailer cirka 14 MDKK eller cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader
(cirka 2,1 MDKK eller cirka 2,9 MSEK)

Villkor för emissionen: Lägsta belopp för att fullfölja Nyemissionen är cirka 8,4 MDKK
(motsvarande 60 procent av emissionsvolymen). Detta villkor gäller trots att Bolaget
redan har tillräckligt med kapital för åtminstone det kommande året

Antal aktier innan emission: 6 088 060 aktier

Freetrailers värdering: Cirka 27,4 MDKK (pre-money)

Notering på Spotlight Stock Market: Freetrailers aktie är planerad att anslutas till
Spotlight Stock Market. Första dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market
beräknas bli den 14 juni 2018

Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 8,4 MDKK,
motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden vid full teckning Teckningsåtagarna är
garanterad tilldelning

Lock up-avtal: Sammanlagt omfattas 5 451 803 aktier av lock up-avtal, motsvarande
cirka 60% av aktierna vid fulltecknad noteringsemission

Hänvisning till memorandum
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Freetrailers
emissionsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Freetrailer bör grunda sig på en bedömning av innehållet i
emissionsmemorandum i dess helhet, vilket finnas tillgängligt på:
https://freetrailer.com/se/investor/.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »