Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AcouSort AB:s övertecknade företrädesemission om 22,5 MSEK som tecknades till ca 125 % och 28,1 MSEK

Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AcouSort AB:s övertecknade före- trädesemission om 22,5 MSEK som tecknades till ca 125 % och 28,1 MSEK

Den 18 april 2018 avslutades teckningstiden i AcouSort AB:s företrädesemission om 22,5 MSEK som tecknades till cirka 28,1 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 125 %. AcouSort tillförs därmed totalt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

AcouSort VD Torsten Freltoft kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera och hantera celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik.”

Kort om AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget
har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM- produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »