Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Alzinova AB:s riktade emission och övertecknade företrädesemission om totalt cirka 45 MSEK

Nyheter från Corpura.

Den 5 december 2018 avslutades teckningstiden i Alzinova AB:s företrädesemission om cirka 30,1 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 33,8 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 112 procent varav 91,5 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. Alzinova tillförs därmed cirka 30,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver genomfördes även en riktad emission till ett par externa investerare som inbringade cirka 15 MSEK före emissionskostnader.

Alzinovas VD Per Wester kommenterar:
”Jag vill tacka alla investerare som visat oss detta grundmurade förtroende. Alzinova har nu finansiella medel att genomföra den planerade kliniska studien på patienter med mild Alzheimers sjukdom. Det blir första gången som en oligomerspecifik vaccinering kommer att testas på människor. Vi känner oss enormt motiverade att fortsätta utveckla detta intressanta läkemedel. I skenet av att immunterapier riktad mot Amyloid-β är de enda som hittills visat någon typ av effekt och att oligomera former av denna peptid visat sig vara den toxiska varianten, så ser vi stora möjligheter att ALZ-101 kan visa sig vara en både effektiv och säker behandling vid Alzheimers sjukdom. I den kommande studien kommer vi primärt studera säkerhet och tolerabilitet.”

Kort om Alzinova AB
Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen och den fullt garanterade företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »