Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs 80 % säkerställda företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK

Nyheter från Corpura.

Aptahem ABs (”Bolaget”) styrelse beslutade den 9 september 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK med påkopplade teckningsoptioner. Varje unit består av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner om serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Aptahem ytterligare cirka 16,8–24 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 tillförs Aptahem ytterligare cirka 9,6–13,2 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 3 MSEK från Bolagets huvudägare samt en emissionsgaranti om cirka 22,9 MSEK, motsvarande cirka 80 % av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget, med en uppdaterad utvecklingsplan, att ta Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas. Verksamhetens aktiviteter sker med vissa beroenden emellan olika områden. Tillverkning av Apta-1-substans som ska användas vid GLP-toxikologisstudierna är den främsta prioriteten i den uppdaterade utvecklingsplanen. Parallellt med detta kommer även processutveckling fortsätta, då teknisk utveckling av produktionen, processer och analytiska metoder är av högsta vikt. GLP-toxikologistudier i två djurslag med Apta-1 ska genomföras samt regulatorisk dokumentation ska sammanställas efter att prekliniskt program avslutats. Under tiden kommer GMP-substanstillverkning att ske samt ett formuleringsarbete att genomföras inför klinikstart. Bolaget har för avsikt att planera, förbereda och genomföra myndighetsinteraktioner med europeiska/amerikanska läkemedelsmyndigheterna EMA/FDA. Detta för att ta del av myndigheternas krav, verifiera pre-klinisk dokumentation och förankra design av kliniska studier. Därtill planeras Företrädesemissionen finansiera vidare utveckling av befintliga projekt samt övriga rörelsekapitalförstärkning för att öka uthållighet i Bolaget.

Teckningsperioden i Aptahem AB är planerad från 7 oktober till 23 oktober 2020.

Kort om Aptahem AB
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller fredrik.holst@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »