Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med BrainCool ABs (publ) företrädesemission om 58,5 MSEK

Nyheter från Corpura

Den 5 april 2017 beslutade styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool”) att – villkorat av godkännan- de vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av högst 11 706 064 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför BrainCool cirka 58,5 MSEK före emissionskostnader. BrainCool har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om cirka 46,8 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Även VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen.

VD Martin Waleij kommenterar
”Vi har sedan noteringen på Aktietorget hållit ett väldigt högt tempo och med begränsade resurser utvecklat ett antal produkter för medicinsk kylning inom olika behandlingsområden som stroke, hjärtstopp, oral mukosit, hjärnskakning och migrän. Vi förvärvade även tillgångarna i det amerikanska bolaget BeneChill Inc. hösten 2016. Förvärvet breddade BrainCools produkt- och patentportfölj och innebär att vi närmar oss en kommersiell fas med två produkter, Rhinochill och BrainCool System. Lanseringen kommer att ske gemensamt, då det finns ett antal tydliga synergier. Marknadsgodkän- nande för the BrainCool System ligger runt hörnet och godkännande i USA och Japan förväntas under året. Genom företrädesemissionen får vi resurser till att slutföra många pågående kliniska studier, påbörja kommersialiseringen och starta försäljningen (både i egen regi och via distributörer). Vårt mål med pågående, och planerade, kliniska studier är både att öka värdet av projekteten, samt att öka andelen av detta värde som tillfaller oss vid en framtida utlicensiering. Vidare planerar vi för en utdelning av PolarCool AB till BrainCools aktieägare under 2017 (krävs beslut vid en bolagsstämma) när en utredning av samtliga konsekvenser är utförd. En marknadsnotering av PolarCool beräknas ske i slutet av 2017. Jag är övertygad om att detta är rätt väg för att skapa betydande värde för BrainCools aktieägare.”

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »