Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharma A/S övertecknade noteringsemission av units.

Nyheter från Corpura.

Den 23 oktober 2020 avslutades teckningstiden i DanCann Pharmas A/S:s noteringsemission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen om cirka 30 MDKK tecknades till cirka 55 MDKK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 183 % och där den publika delen av noteringsemissionen tecknades till cirka 433%. DanCann Pharma tillförs därmed totalt cirka 30 MDKK före emissionskostnader. DanCann Pharma kan tillföras cirka 16 MDKK ytterligare vid optionslösen i augusti 2021.

DanCann Pharmas VD Jeppe Krog Rasmussen kommenterar:
I would like to start by thanking everyone who has shown interest in DanCann Pharma by participating in the Company’s IPO. We are very pleased with the result of the capital raising and are now looking forward to driving the Company forward using the funds raised to help patients in need of alternative treatment.

An exciting future awaits us, both as an employee, stakeholder, and shareholder – and on behalf of the Company, I look forward to the future communication in terms of the Company’s many exciting upcoming milestones and achievements.”

Kort om DanCann Pharma
DanCann Pharma was founded in 2018 and is a Danish pharmaceutical biotechnology company powered by cannabinoids. DanCann Pharma is a vertically integrated, licensed cultivation and distribution company based in Denmark. The company focuses on discovering, developing, manufacturing, and commercializing new therapeutic cannabinoids in a wide range of disease areas.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas, telefon 0722- 52 34 51
alexander.kangas@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission växer – förstärker teamet med Sebastian Balsom

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »