Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Inhalation Sciences övertecknade (254% och 43,2 MSEK) noteringsemission om 17 MSEK.

Nyheter från Corpura

Den 13 september 2017 avslutades teckningstiden i Inhalation Sciences nyemission av aktier inför den planerade noteringen vid AktieTorget. Emissionen om 17 MSEK tecknades till cirka 43,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 254%. Inhalation Sciences tillförs därmed totalt cirka 17 MSEK före noterings- och emissionskostnader. Inhalation Sciences tillförs genom emissionen fler än 750 nya aktieägare.

Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall kommenterar
– Jag är glad över förtroendet som har visats av alla som velat delta i noteringsemissionen och vill välkomna alla nya ägare till Inhalation Sciences. Genom den här kapitalanskaffningen räknar vi nu med att kunna accelerera kommersialiseringstakten av PreciseInhale®. Vi är övertygade om att vi utvecklat en teknologi som kan göra stor nytta på stora marknader och under lång tid framöver.

Kort om Inhalation Sciences
Inhalation Sciences utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Inhalation Sciences har ett flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en bevisad produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren. Bolaget står nu inför en fas av ökad försäljning och snabbare tillväxt på en växande marknad med stor potential.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »