Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Inhalation Sciences övertecknade (254% och 43,2 MSEK) noteringsemission om 17 MSEK.

Nyheter från Corpura

Den 13 september 2017 avslutades teckningstiden i Inhalation Sciences nyemission av aktier inför den planerade noteringen vid AktieTorget. Emissionen om 17 MSEK tecknades till cirka 43,2 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 254%. Inhalation Sciences tillförs därmed totalt cirka 17 MSEK före noterings- och emissionskostnader. Inhalation Sciences tillförs genom emissionen fler än 750 nya aktieägare.

Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall kommenterar
– Jag är glad över förtroendet som har visats av alla som velat delta i noteringsemissionen och vill välkomna alla nya ägare till Inhalation Sciences. Genom den här kapitalanskaffningen räknar vi nu med att kunna accelerera kommersialiseringstakten av PreciseInhale®. Vi är övertygade om att vi utvecklat en teknologi som kan göra stor nytta på stora marknader och under lång tid framöver.

Kort om Inhalation Sciences
Inhalation Sciences utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Inhalation Sciences har ett flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en bevisad produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren. Bolaget står nu inför en fas av ökad försäljning och snabbare tillväxt på en växande marknad med stor potential.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »