Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Sweetpays private placement om cirka 8 MSEK

Nyheter från Corpura.

Financial Tech Sweden AB, mer känt under varumärket Sweetpay, genomförde nyligen en private placement om cirka 8 MSEK. Sweetpay tillförs därmed cirka 8 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör för Sweetpay att etablera sig på nya marknader, utveckla verksamheten och bädda för fortsatt tillväxt.

Kort om Sweetpay
Sweetpay erbjuder betalningslösningar som underlättar handel online och i fysisk butik (In-store). Fördelarna för anslutna kunder är ökad försäljningsvolym, förbättrar likviditeten, minskar risken och förenklar administrationen. Slutkonsumenten ges möjlighet att smidigt och säkert betala för produkter och tjänster. Intäkterna kommer från påkopplade fakturatjänster, factoring och tillhörande administrativa tjänster. Sweetpay har idag 120 kunder, omsätter ca 20 miljoner kronor och levererar ett positivt resultat.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Sweetpays private placement.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »