Corpura Fondkommission AB blir Certified Adviser åt Alzinova i samband med listbytet till Nasdaq First North

Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare och Certified Adviser i samband med Alzinovas listbyte till Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm AB godkände den 6 mars 2019 Alzinovas ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier. Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 11 mars 2019. Corpura Fondkommission kommer att vara Certified Adviser åt Alzinova från och med första dag för handel.

Alzinova anser att ett listbyte till Nasdaq First North förväntas öka marknadens kännedom om Bolaget samt underlätta och öka möjligheterna för internationella investerare att bli aktieägare i Alzinova. En notering på Nasdaq First North bedöms också skapa bättre förutsättningar för att hitta nya, internationella samarbetspartners.

VD Per Wester kommenterar
”Beslutet att flytta handeln av Alzinovas aktier till Nasdaq First North togs som ett viktigt steg inför det förväntade behovet av att locka nya investerare bland såväl institutionella som internationella ägare. Vi ser att det globala vetenskapliga intresset för verksamheten kommer att öka när vi inleder studier på människor. Därmed finns också goda förutsättningar att nå ut till helt nya investerargrupper som redan är välbekanta med Nasdaq First North. Det känns mycket bra att Alzinova kommer att inleda handel här från och med måndagen den 11 mars.”

Kort om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare och Certified Adviser i samband med listbytet till Nasdaq First North.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »