Corpura Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med det medicinska cannabisbolaget Dancann Pharmas fulltecknade private placement om 35 MSEK

Nyheter från Corpura.

Dancann Pharma genomförde under Q1 2020 en private placement om 35 MSEK som nu registrerats på danska Bolagsverket. Emissionen övertecknades och Dancann tillförs därmed 35 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör dels etableringen av en högteknologisk produktionsanläggning för odling av medicinsk cannabis och dels förberedelser inför import och distribution. Dancann har som avsikt att listas på Spotlight Stock Market under 2020.

VD Jeppe Krog Rasmussen kommenterar
We, on behalf of the company, are grateful for the overwhelming interest that has been in our case. A huge milestone has been reached for DANCANN PHARMA by our completed Private Placement.

DANCANN PHARMA sees a huge opportunity for a unique position in a whole new unexplored market where several competing companies appear to have not been successful with their strategy so far. We see our current position as an advantage in relation to how the market has developed and that we have not ”rushed” our business – but carefully considered how to approach this task. This is reflected in all the choices we, as an organization, make – to ultimately ensure patient safety and satisfying results for our investors. With that said, an exciting time awaits us.

Om Dancann Pharma
DANCANN PHARMA grundades 2018 och är ett danskt farmaceutiskt bioteknikföretag som drivs av cannabinoider. Företaget fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. Företaget är en del av det nya pilotprogrammet med medicinsk cannabis i Danmark och är licensierat för hantering av Euphoriant-ämnen samt odling och hantering av cannabis för medicinskt bruk av danska läkemedelsmyndigheten (DMA). För mer information, besök: www.dancann.com.

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med private placement och den kommande noteringsemissionen på Spotlight Stock Market.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »