Corpura Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med det medicinska cannabisbolaget Dancann Pharmas fulltecknade private placement om 35 MSEK

Nyheter från Corpura.

Dancann Pharma genomförde under Q1 2020 en private placement om 35 MSEK som nu registrerats på danska Bolagsverket. Emissionen övertecknades och Dancann tillförs därmed 35 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör dels etableringen av en högteknologisk produktionsanläggning för odling av medicinsk cannabis och dels förberedelser inför import och distribution. Dancann har som avsikt att listas på Spotlight Stock Market under 2020.

VD Jeppe Krog Rasmussen kommenterar
We, on behalf of the company, are grateful for the overwhelming interest that has been in our case. A huge milestone has been reached for DANCANN PHARMA by our completed Private Placement.

DANCANN PHARMA sees a huge opportunity for a unique position in a whole new unexplored market where several competing companies appear to have not been successful with their strategy so far. We see our current position as an advantage in relation to how the market has developed and that we have not ”rushed” our business – but carefully considered how to approach this task. This is reflected in all the choices we, as an organization, make – to ultimately ensure patient safety and satisfying results for our investors. With that said, an exciting time awaits us.

Om Dancann Pharma
DANCANN PHARMA grundades 2018 och är ett danskt farmaceutiskt bioteknikföretag som drivs av cannabinoider. Företaget fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. Företaget är en del av det nya pilotprogrammet med medicinsk cannabis i Danmark och är licensierat för hantering av Euphoriant-ämnen samt odling och hantering av cannabis för medicinskt bruk av danska läkemedelsmyndigheten (DMA). För mer information, besök: www.dancann.com.

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med private placement och den kommande noteringsemissionen på Spotlight Stock Market.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »