Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Acuvi AB ("Acuvi" eller "Bolaget") genomförde nyligen en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024. 2 615 530 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen.

Acuvis fullständiga pressmeddelande finner du här.

Acuvis VD, Olof Stranding, kommenterar:
”Jag är glad att konstatera att intresset att teckna företrädesemissionen har varit mycket stort. I dagens marknadsklimat är det ett styrkebesked att genomföra en övertecknad emission utan rabatt. Jag vill också passa på att välkomna vår nya ägare ShapeQ till Acuvi. För Acuvi är det viktigt att få in fler långsiktiga ägare som ser potentialen i bolaget.”

Om Acuvi
Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Bolagets kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »