Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att Acuvi AB tog upp ett lån om 21 MSEK

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) tog under Q4 2022 upp ett lån om 21 MSEK med hjälp av Corpura Fondkommission. Kapitaltillskottet användes delvis för att ersätta befintliga lån och förbättra verksamhetens likviditet.


Acuvi presenterade nyligen sin bokslutskommuniké för 2022 där bolagets nettoomsättning uppgick till cirka 185 MSEK (153 MSEK proforma) vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 21 procent jämfört med 2021. Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,9 MSEK (-21,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 11 procent (-42).

Kort om Acuvi AB
Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri, optik, automation och konsumentelektronik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med lånet.

För mer information kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)735-01 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »