Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

LL Lucky Games AB (”Bolaget”) kommunicerade den 30 maj 2023 att man ingått ett låneavtal motsvarande cirka 42 MSEK med Bolagets största aktieägare NCTK Holdings International Limited. Kapitaltillskottet möjliggör snabb expansion och etableringen av ett dotterbolag i Taiwan för att främja plattforms- och integrationsutvecklingen. Omfattande investeringar görs för att skapa ett spelbolag med global närvaro och lånet ska säkerställa Bolagets långsiktiga likviditet.

Bolagets fullständiga pressmeddelande finner du här.

Kort om LL Lucky Games AB
LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med lånet.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)735-01 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »