Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med C-Greens spridningsemission om cirka 23 MSEK

C-Green AB genomförde under juni månad en spridningsemission om cirka 23 MSEK. Genom spridningsemissionen utökade C-Green sin ägarskara och bland de nytillkomna aktieägarna återfinns bland annat investmentbolaget Concejo AB (publ). Emissionslikviden möjliggör en fortsatt stark expansion både på den svenska marknaden och internationellt där C-Green har kunder som visat stort intresse för bolagets erbjudande. Sedan oktober 2021 är C-Greens första anläggning hos Stora Enso i drift. I skrivande stund har C-Green dessutom signerade avsiktsförklaringar för ytterligare 30 anläggningar på den europeiska marknaden, motsvarande ett ordervärde om cirka 3 MDSEK.

I samband med emissionen påkallades även konvertering av C-Greens utestående konvertibler till stamaktier. Bland konvertibelinnehavarna återfanns bland annat SEB Greentech och Almi Invest.

VD Michael Sjöberg kommenterar
– Denna framgångsrika spridningsemission är ett bevis på det fortsatt starka intresset i vår miljömässigt smarta teknik och affärsidé. Vi välkomnar ombord våra nya investerare och ser framemot att fortsätta resan tillsammans med dem mot den globala marknaden, säger Michael Sjöberg, VD.
 
Kort om C-Green AB
C-Green är ett svenskt cleantech-bolag som förädlar slam till användbara produkter på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. C-Greens innovation – OxyPower HTC™ – är en energieffektiv, hydrotermisk karboniseringsprocess (HTC) som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle eller jordförbättringsmedel. C-Greens bioraffinaderier erbjuder industrier, reningsverk samt återvinnings- och livsmedelsföretag en säker och hållbar slamhanteringslösning samtidigt som man möjliggör återvinning av kväve och fosfor samt ökar biogasproduktionen.
 
Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med spridningsemission.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se
 

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots övertecknade företrädesemission som tecknades till cirka 110 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Dicots företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Cline Scientifics företrädesemission om cirka 17 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s företrädesemission om cirka 101 MSEK

Läs mer »