Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Cline Scientifics företrädesemission om cirka 17 MSEK

Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 17 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,7 procent och Bolaget tillfördes därmed cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomfördes för att möjliggöra fortsatt drift och fortsatt utveckling av de två projekten CellRACE och StemCART.

Bakgrund och motiv
Cline är ett life science-bolag som utvecklar avancerade stamcellsterapier och cancerdiagnostik med hjälp av Bolagets patenterade nanobaserade yttteknologi. Bolaget har två pågående projekt; ett projekt inom stamcellsbaserad terapi för artros, StemCART, och ett projekt inom metastaserande cancerdiagnostik, CellRACE.
 
Clines övergripande vision är att tillhandahålla livsförändrande medicinska lösningar för cancerbehandling och stamcellsterapier. Bolagets affärsmodell utgår från att driva projekt fram till tidig klinisk fas för att därefter utlicensiera och/eller avyttra projekten till kommersiella partners. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av de två projekten CellRACE och StemCART.
 
Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.
 
Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
info@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots övertecknade företrädesemission som tecknades till cirka 110 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Dicots företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med C-Greens spridningsemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s företrädesemission om cirka 101 MSEK

Läs mer »