Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots övertecknade företrädesemission som tecknades till cirka 110 %

Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 55 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 27 januari 2023 och företrädesemissionen tecknades till cirka 60 MSEK, motsvarande cirka 110 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen blev således fulltecknad och emissionsgarantierna behövde ej tas i anspråk. Dicot tillförs cirka 55 MSEK före emissionskostnader.

Dicots fullständiga pressmeddelande finner du här.

VD Elin Trampe kommenterar:
”Vi är väldigt glada över att så många valt att delta i Dicots företrädesemission som tecknades till cirka 110 %. Både befintliga och nya aktieägare visar med detta stor tilltro till Dicot och den mycket spännande tid vi har framför oss. Vi vill även tacka för det stöd vi har fått från våra rådgivare Corpura Fondkommission och Advokatfirman Lindahl. Genom kapitaltillskottet kan vi nu med full kraft fortsätta vårt arbete med att utveckla LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människa.”

Kort om Dicot AB
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Christopher Sebök
Telefon: +46(0)72-995 43 97
E-mail: christopher.sebok@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med Acuvis två riktade emissioner om totalt cirka 11 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Dicots företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahems företrädesemission om cirka 25 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Cline Scientifics företrädesemission om cirka 17 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med C-Greens spridningsemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission om cirka 23 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s företrädesemission om cirka 101 MSEK

Läs mer »