Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Greenelys private placement och blockförsäljning om totalt cirka 55 MSEK

Greenely AB (”Greenely” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en private placement och tillförs därmed 40 MSEK före emissionskostnader. Flera befintliga aktieägare valde att investera i rundan, däribland Luminar Ventures, byFounders VC och KTH Holding. Bland de nytillkomna aktieägarna återfinns bland andra investmentbolaget Concejo AB (publ), Backstage Invest och fondbolaget Gainbridge Capital. Emissionslikviden möjliggör en fortsatt stark expansion både på den svenska marknaden och internationellt. I samband med transaktionen genomfördes även en blockförsäljning om cirka 15 MSEK.

VD Tanmoy Bari kommenterar
“Vi är givetvis väldigt glada över förtroendet från nytillkomna och befintliga investerare. Tack vare vårt unika erbjudande med smarta uppkopplingar till bland annat elbilar och värmesystem kan vi hjälpa våra kunder att optimera hemmets uppvärmning och elbilsladdning till de timmar när elpriset är som billigast för att på så sätt sänka elkostnaderna väsentligt. Vårt erbjudande i kombination med allt mer volatila och skenande elpriser har gjort att vi sett en otrolig tillströmning av nya kunder den senaste tiden.”

Kort om Greenely
Greenely är det digitala energibolaget som optimerar kundens elanvändning med hjälp av smart teknik. Bolagets tjänst utgår från deras mobilapp där användaren enkelt kan minska elkonsumtionen och minimera kostnaden för el. Appen visualiserar användarnas förbrukning och presenterar smarta insikter i syfte att minska och optimera elanvändningen. I appen är det även enkelt att byta elavtal till Greenely som ger tillgång till börsens rådande elpriser som varierar varje timme. Elavtalet ger kunderna möjlighet att anpassa sin elanvändning efter elpriset genom applikationens smarta funktioner såsom integrationer till elbilar, värmesystem, solceller som möjliggör automatisk styrning av elanvändningen till de billigaste timmarna.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Greenelys private placement om 40 MSEK och blockförsäljning om cirka 15 MSEK.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46 73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se 

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »