Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

OptiCept Technologies AB (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av units om cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Emissionen”) till ett begränsat antal svenska investerare bestående av family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Den Riktade Emissionen förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 28,6 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.

OptiCepts fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och Motiv
Syftet med den Riktade Emissionen är att möjliggöra kundprojekt, förbättra Bolagets kapitalstruktur genom amortering av lån samt att anskaffa rörelsekapital till Bolaget.

VD Thomas Lundqvist kommenterar:
Finansieringen möjliggör att vi kan fortsätta arbeta enligt vår strategi och mot ett positivt kassaflöde och EBITDA resultat 2024. För att ytterligare förbättra vår position implementerar vi nu parallellt ytterligare kostnadsbesparingar. Vi kan göra detta utan att tappa fart i försäljningen i och med vår fokuserade strategi. Potentialen hos de kunder vi arbetar med idag och styrkan i vårt lager räcker väl för att vi skall nå våra mål. Situationen för 2024 stärks ytterligare av potentiella intäkter från oliveCEPT under både Q1 och Q4.

Kort om OptiCept Technologies AB
OptiCept förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar OptiCept upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73- 501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter