Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s övertecknade företrädesemission

Scout Gaming Group AB (”SGG” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission om cirka 101 MSEK. Teckningsperioden avslutades den 22 september 2022 och företrädesemissionen tecknades till cirka 122 MSEK, motsvarande cirka 121 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen blev således fulltecknad och SGG tillförs cirka 101 MSEK före emissionskostnader. Cirka 40 procent av emissionslikviden används till kvittning eller återbetalning av bryggfinansiering, medan återstående cirka 60 procent tillförs Bolagets kassa.

SGG:s fullständiga pressmeddelande finner du här.
 
Finanschef och tf VD Niklas Jönsson kommenterar:
”Vi är väldigt stolta över det stöd och intresse vi har fått från våra aktieägare i denna företrädesemission vilken övertecknades med mer än 20 procent. Vi är också väldigt nöjda med det stöd vi har fått från våra rådgivare, däribland Corpura, under projektets gång. Scout går nu in i en intensiv period för att öka bolagets affär och flytta fram våra positioner inom Fantasy Sports.”
 
Kort om Scout Gaming Group
SGG är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Bolaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta.
 
Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »