Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) ("Clean Industry Solutions" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit emissionsgarantier om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 12 – 26 september 2023.

Clean Industry Solutions fullständiga pressmeddelande finner du här.

Motiv
Clean Industry Solutions erbjuder lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Bolaget har för närvarande två helägda dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som är specialiserade på att tillhandahålla ren energi och rent vatten inom industrisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.
 
Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
 
Om Clean Industry Solutions
Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100 % av Industrial Solar GmbH och 100 %
av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland. Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher. SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog
Telefon: +46(0)76-853 28 22
E-mail: linus.lindskog@corpura.se

Arkiv nyheter