Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas planerade företrädesemission om cirka 41 MSEK

DanCann Pharma A/S (”DanCann Pharma” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av högst 47 447 140 aktier och 28 468 284 teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,5–49,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 3,3 MSEK och emissionsgarantier om cirka 28,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 77 procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden är planerad att påbörjas under oktober/november 2022.

Motiv
DanCann Pharma räknar med att nå sitt kommersiella genombrott under det kommande året, bland annat genom det nyligen signerade och bindande leveransavtalet, med ett åtagande om cirka 40 MDKK, med den tyska grossisten WEECO Pharma. Försäljningen av de egenproducerade produkterna kommer initialt att lanseras 2023, för att sedan skalas upp till större volymer till och med 2024.
 
DanCann Pharma kommer även att accelerera samt utöka sin produktportfölj av importerad medicinsk cannabis och cannabinoid-baserade läkemedel. Detta genom att licensiera och förvärva exklusiva rättigheter till innovativa medicinska cannabisprodukter, men även kliniskt riskfria kommersiella läkemedel och härigenom bygga snabbt växande framtida intäktsströmmar baserat på den kommersialiserade produktportföljen och pipelinen.
 
Bolaget förväntar sig att företrädesemissionen, tillsammans med fulltecknade teckningsoptioner kommer att finansiera verksamheten tills det att bolaget når break-even. Under tiden kommer företaget att fokusera på att uppnå följande milstolpar:

  • Godkännande av oljeprodukt för den danska marknaden
  • Ytterligare LOI angående försäljning av cannabisbulk
  • Bindande avtal gällande försäljning av cannabisbulk
  • EU-GMP-godkännande av Biotech Pharm1 (Danska Läkemedelsverket)
  • Första försäljningen av cannabis i bulk
  • Nya partnerskap och produkter

Kort om DanCann Pharma A/S
DanCann Pharma A/S (SS: DANCAN) grundades 2018 och är ett danskt biofarmaceutiskt företag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat, licensierat produktions- och distributionsföretag baserat i Danmark. Företaget fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 
För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »