Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Medimi AB ("Medimi" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och nuvarande aktieägare om cirka 1,7 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 november till 7 december 2023.

Medimims fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och motiv
Medimi är ett svenskt medicintekniskt företag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som säkerställer patientens förmåga att ta rätt medicin i rätt tid samtidigt som effektiviteten förbättras vid medicinhantering. Bolagets produkter är utvecklade för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal. Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas med en växande marknad.
Medimi noterar ett ökat intresse för Bolagets produkt Medimi®Smart. Sedan 2022 har Medimi ökat sin omsättningstillväxt med nära 100 procent i årstakt. Ökningen är till stor del kopplad till framgångar på den danska marknaden, där digitaliseringen av sjukvården har kommit längst. Samtidigt har marknadsbearbetningen intensifierats i Sverige, Norge och Finland, med flera pågående pilotinstallationer. 

Emissionslikvidens användande:

  • Marknads- och försäljningsarbete (60 %): Bolaget avser att öka marknadsandelarna i Danmark ytterligare, samt öka kännedomen om Medimi®Smart och expandera i Sverige, Norge och Finland. Detta inkluderar också stora delar av den marknadsanpassade organisationen. 
  • Produktion och operationell verksamhet (30 %): Förstärkning av Bolagets kapitalstruktur, kvalitet och operationella processer. Bolaget avser att investera i lager och anläggningstillgångar samt att säkerställa kvaliteten i pågående drift vilket också innefattar relaterade personalkostnader. 
  • Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart (10 %): Modulanpassning av mjukvara för att möta behov på prioriterade marknader och för att möta de kundkrav som ställs. Det innefattar anpassning av produkten efter vårdens behov på marknader, framför allt i Norden. Det inkluderar även patent och regulatoriska processer.

Om Medimi AB
Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Bolagets lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Gabathers företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Läs mer »