Corpura Fondkommission erbjuder nu tjänsten som Certified Adviser

Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission är en finansiell rådgivare med fokus på corporate finance och transaktioner för bolag på eller utanför börsen. Corpura erbjuder numera också tjänsten som Certified Adviser för bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Alla bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market ska känna att de får rätt stöd och rådgivning av sin Certified Adviser. Corpura fungerar som ett bollplank och arbetar långsiktigt, proaktivt och framför allt nära våra kunder.

Corpura erbjuder bland annat följande tjänster som Certified Adviser:

  • Granska informationsgivning och lämna förslag på förbättringar vid behov
  • Granska finansiell rapportering och lämna förslag på förbättringar vid behov
  • Lämna råd i frågor relaterade till informationsgivning och finansiell rapportering
  • Säkerställa att bolag följer de regler som gäller för bolag listade på Nasdaq First North Growth Market
  • Finnas som stöd till styrelse och ledning

 

För att boka möte är ni varmt välkomna att höra av er till:

Linus Lindskog
0768-53 28 22
linus.lindskog@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »