Corpura Fondkommission förstärker styrelsen med erfarna Magdalena Stenbäck

Nyheter från Corpura.

Magdalena Stenbäck tar plats som ledamot i Corpura Fondkommissions styrelse. Magdalena kommer tillföra mycket med en bred erfarenhet från finans- och investeringssektorn både som rådgivare och från ägarsidan, bl.a. från SEB Enskilda och Investor AB.

Magdalena har arbetat med M&A, kapitalanskaffningar, noteringar och ägarfrågor i publika och ägarledda bolag. Idag är hon operativt engagerad som ansvarig för strategiska och finansiella projekt på det First Northnoterade bolaget FRISQ, där hon även var CFO 2016–2019.

– Med sin kompetens och erfarenhet är jag övertygad om att Magdalena kommer att bli en stor tillgång för Corpura. Hon känner till branschen väl och har följt oss från sidan under ett par år. Vi är mycket glada och stolta över att Magdalena valde att acceptera ett styrelseuppdrag hos oss, kommenterar Fredrik Holst.

Vi välkomnar Magdalena och vill även passa på att tacka Andreas Stenbäck för tre bra år i styrelsen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »