Corpura Fondkommission förstärker styrelsen med erfarna Magdalena Stenbäck

Nyheter från Corpura.

Magdalena Stenbäck tar plats som ledamot i Corpura Fondkommissions styrelse. Magdalena kommer tillföra mycket med en bred erfarenhet från finans- och investeringssektorn både som rådgivare och från ägarsidan, bl.a. från SEB Enskilda och Investor AB.

Magdalena har arbetat med M&A, kapitalanskaffningar, noteringar och ägarfrågor i publika och ägarledda bolag. Idag är hon operativt engagerad som ansvarig för strategiska och finansiella projekt på det First Northnoterade bolaget FRISQ, där hon även var CFO 2016–2019.

– Med sin kompetens och erfarenhet är jag övertygad om att Magdalena kommer att bli en stor tillgång för Corpura. Hon känner till branschen väl och har följt oss från sidan under ett par år. Vi är mycket glada och stolta över att Magdalena valde att acceptera ett styrelseuppdrag hos oss, kommenterar Fredrik Holst.

Vi välkomnar Magdalena och vill även passa på att tacka Andreas Stenbäck för tre bra år i styrelsen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »