Xintela avbryter den planerade företrädesemission efter ingått en överenskommelse med Bauerfeind AG om att göra en riktad emission om cirka 50 MSEK.

Nyheter från Corpura

Företrädesemissionen om cirka 24,8 MSEK som styrelsen i Xintela AB beslutade den
5 september 2018 har avbrutits mot en riktad emission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK.
Emissionskursen överstiger Xintela-aktiens aktuella noterade marknadskurs och uppgår till
6 kronor per aktie.

Kommentar från Xintelas VD, Evy Lundgren-Åkerlund
Det är mycket positivt för Xintela att få in en långsiktig ägare som har en väletablerad
verksamhet inom ortopediska produkter samt ett stort intresse för cellterapi, bland annat
genom sitt ägande i CO.DON. Genom emissionen får Xintela dessutom en stabil kassa och
möjlighet att kraftfullt driva sina projekt framåt mot kommersialisering.”

Kort om Xintela AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på
bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att
selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros.
I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en
positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu
för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för
kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK® används även för att
utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom,
den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska
resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på
glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat
på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016..

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »